БИЧИГ ХЭРЭГ

Quality

Өнгөн: Цагаан

Хэмжээ: А4 /210 мм х 297 мм/

Төрөл: 70 гр

Үнэ: 8.500₮


Supreme цэнхэр

Өнгөн: Цагаан

Хэмжээ: А4 /210 мм х 297 мм/

Төрөл: 70 гр

Үнэ: 8.800₮


Supreme улаан

Өнгөн: Цагаан

Хэмжээ: А4 /210 мм х 297 мм/

Төрөл: 70 гр

Үнэ: 8.800₮


Double A

Өнгөн: Цагаан

Хэмжээ: А4 /210 мм х 297 мм/

Төрөл: 80 гр

Үнэ: 10.000₮