БИЧИГ ХЭРЭГ

Төмөр тавиур

Өнгө: Ногоон

Төрөл: Тоглоом

Хэмжээ: 20 см х 19 см

Материал: Төмөр, төмөр суурьтай

Үнэ: 4.500₮


Соронзон үсэгнүүд

Өнгө: Олон өнгийн

Төрөл: Хөргөгчний соронз

Материал: Соронзтой хуванцар

Үнэ: 3.700₮


Соронзон самбар

Өнгө: Цайвар ягаан

Төрөл: Самбар, тоо, тамга, сампин, балруул

Хэмжээ: 30 см х 24 см

Материал: Хуванцар, шохойгоор бичих хар цаасан артай

Үнэ: 4.000₮


Тоон самбар

Өнгө: Улаан

Төрөл: 2 талтай, ардаа цагаан самбартай

Материал: Хуванцар

Үнэ: 3.000₮