БЭЛЭГ ДУРСГАЛ

ТЭЭРЭМТЭЙ УСАН ОРИГЛУУР

Хэмжээ: 37 см х 23 см

Төрөл: Усан ориглуур

Материал: Шавар

Үнэ: 70.000₮


ТЭЭРЭМТЭЙ УСАН ОРИГЛУУР

Хэмжээ: 25 см х 20 см

Төрөл: Усан ориглуур

Материал: Шавар

Үнэ: 50.000₮


ВААРТАЙ УСАН ОРИГЛУУР

Хэмжээ: 37 см х 23 см

Төрөл: Усан ориглуур

Материал: Шавар

Үнэ: 80.000₮