БЭЛЭГ ДУРСГАЛ

МӨНГӨНИЙ НОХОЙ

Хэмжээ: 7 см х 6 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 13.000₮


ХОС БУГА

Хэмжээ: 30 см х 20 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 70.000₮


САХИУСАН ТЭНГЭР

Хэмжээ: 25 см х 7 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 20.000₮


3 ЭРДЭНИЙН ЗААН

Хэмжээ: 23 см х 19 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 60.000₮


АЛТАН ТОГОС

Хэмжээ: 39 см х 20 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 45 .000₮


АЛТАН ТОГОС

Хэмжээ: 39 см х 20 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 45 .000₮


ХОС СОГОО

Хэмжээ: 43 см х 14 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 70.000₮


ТЭЭРЭМТЭЙ УСАН ОРИГЛУУР

Хэмжээ: 37 см х 23 см

Төрөл: Усан ориглуур

Материал: Шавар

Үнэ: 70.000₮


ТЭЭРЭМТЭЙ УСАН ОРИГЛУУР

Хэмжээ: 25 см х 20 см

Төрөл: Усан ориглуур

Материал: Шавар

Үнэ: 50.000₮


ВААРТАЙ УСАН ОРИГЛУУР

Хэмжээ: 37 см х 23 см

Төрөл: Усан ориглуур

Материал: Шавар

Үнэ: 80.000₮


ГАЛ УНТРААГЧ ХҮҮ

Хэмжээ: 6 см х 4 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 4.000₮


УСЧИН ХҮҮ

Хэмжээ: 6 см х 4 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 4.000₮


ТЕННИСЧИН ОХИН

Хэмжээ: 6 см х 4 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 4.000₮


ТАЛХЧИН ОХИН

Хэмжээ: 6 см х 4 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 4.000₮


НОМЧИН ХҮҮХЭД

Хэмжээ: 7 см х 6 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 5.000₮


УСЧИН ХҮҮХЭД

Хэмжээ: 7 см х 6 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 5.000₮


ХУДАГНЫ ХҮҮХЭД

Хэмжээ: 7 см х 6 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 5.000₮


ДЭНЛҮҮНИЙ ХҮҮХЭД

Хэмжээ: 7 см х 6 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 5.000₮


УРАЛДААНЫ ХҮҮХЭД

Хэмжээ: 30 см х 26 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 21.000₮


УРАЛДААНЫ ХҮҮХЭД

Хэмжээ: 30 см х 26 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 21.000₮


УЛААН ХҮРЭН МОРЬ

Хэмжээ: 22 см х 28 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 26.000₮


ТАВАН ХОШУУ МАЛ

Хэмжээ: 37 см х 18 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 29.000₮


ХОС СААРАЛ МОРЬ

Хэмжээ: 30 см х 20 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 28.000₮


Хундагатай морь

Хэмжээ: 20 см х 24 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 26.000₮


НОМЧ ХҮҮХДҮҮД

Хэмжээ: 6 см х 6 см

Төрөл: Хос сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 5.000₮


УСЧИН ХҮҮХДҮҮД

Хэмжээ: 6 см х 6 см

Төрөл: Хос сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 5.000₮


ДЭНЛҮҮНИЙ БҮЖИГ

Хэмжээ: 6 см х 6 см

Төрөл: Хос сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 5.000₮


ХУДГИЙН ХҮҮХДҮҮД

Хэмжээ: 6 см х 6 см

Төрөл: Хос сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 5.000₮


ГАЛ УНТРААГЧ ХҮҮ

Хэмжээ: 8 см х 4 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 4.000₮


ЦҮНХТЭЙ ХҮҮ

Хэмжээ: 8 см х 4 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 4.000₮


НОМТОЙ ОХИН

Хэмжээ: 8 см х 4 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 4.000₮


САМАРТАЙ ОХИН

Хэмжээ: 8 см х 4 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар баримал

Үнэ: 4.000₮


Memo ком суурь

Өнгө: Хүрэн бор

Хэмжээ: Том

Материал: Модон суурьтай төмөр

Төрөл: Сувинер

Үнэ: 90.000₮


Хүсэл биелүүлэгч

Өнгө: Олон өнгийн

Хэмжээ: Жижиг

Материал: Шил, хуванцар

Төрөл: Гэрэлтдэг сувинер

Үнэ: 3.700₮


Өнгөт тумбааш

Өнгө: 4 өнгийн алтлаг

Хэмжээ: Том

Материал: Төмөр

Төрөл: Үнэт эдлэлийн хайрцаг

Үнэ: 21.000₮


Хос тахиа

Өнгө: Алтлаг шар

Хэмжээ: Жижиг

Материал: Төмөр

Төрөл: Үнэт эдлэлийн хайрцаг

Үнэ: 35.000₮


Чингис хааны хөшөө

Өнгө: Бронз

Хэмжээ: Том

Материал: Шавар баримал

Төрөл: Сувинер

Үнэ: 35.000₮


Алтан усан онгоц

Өнгө: Алтлаг

Хэмжээ: Дунд

Материал: Төмөр

Төрөл: Үнэт эдлэлийн хайрцаг

Үнэ: 90.000₮


Мөнгөн морин хуур

Өнгө: Алтлаг

Төрөл:Төмөр

Үнэ: 26.000₮


Best wishes хайрцаг

Өнгөн: Улаан 

Хэмжээ: 27см өндөр

Диаметр: 25 см

Үнэ: 15.000₮


Түрүйвчны хайрцаг

Өнгөн: Гүн саарал матт

Хэмжээ: 20 см х 23см

Үнэ: 3.700₮


Vintage хайрцаг

Өнгө: Усан цэнхэр

Хэмжээ: Том

Үнэ: 10.000₮


Цэнхэр тагтай хайрцаг

Өнгө: Ногоон туяатай цэнхэр

Хэмжээ: Дунд

Үнэ: 10.000₮


Одон хайрцаг

Өнгө: Цайвар саарал

Хэмжээ: Том

Үнэ: 14.000₮


Алтлаг хайрцаг

Өнгө: Бор туузтай алтлаг

Хэмжээ: Том

Үнэ: 15.000₮


Vintage хайрцаг

Өнгө: Усан ягаан

Хэмжээ: Том

Үнэ: 10.000₮


Vintage хайрцаг

Өнгө: Усан ягаан

Хэмжээ: Дунд

Үнэ: 11.000₮


Цэнхэр зүрхэн харцаг

Өнгө: Усан цэнхэр

Хэмжээ: Том

Үнэ: 15.000₮


Зүрхэн хайрцаг

Өнгө: Улаан

Хэмжээ: Том

Үнэ: 15.000₮


Бор хайрцаг

Өнгө: Бор матт

Хэмжээ: Том

Үнэ: 13.000₮


Vintage суурь

Өнгө: Тунгалаг, Алтлаг

Өндөр: 17 см

Материал: Шилэн, гурван суурьтай, Алтлаг голтой

Үнэ: 39.000₮


Гэрэлт сарнай

Өнгө: Тунгалаг

Өндөр: 15 см

Материал: Шилэн хорготой хиймэл сарнай

Үнэ: 9.100₮


Үзэгний суурь заан

Өнгө: Алтлаг бор

Ширхэг: 1 ширхэг

Үнэ: 8.500₮