ХАЯГ РЕКЛАМ

Фосфортой стикер

Өнгө: Гялгар хээтэй цагаан

Хэмжээ: 225 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 922.500₮

Үнэ НӨАТ орсон: 1.014.750₮


Фосфортой стикер

Өнгө: Гялгар хээтэй цагаан

Хэмжээ: 152 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 623.200₮

Үнэ НӨАТ орсон: 685.520₮


Фосфортой стикер

Өнгө: Гялгар хээтэй цагаан

Хэмжээ: 135 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 553.500₮

Үнэ НӨАТ орсон: 608.850₮


Фосфортой стикер

Өнгө: Гялгар хээтэй цагаан

Хэмжээ: 124 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 508.400₮

Үнэ НӨАТ орсон: 559.240₮


Авто стикер /хар артай/

Өнгө: Хар артай, гялгар цагаан

Хэмжээ: 152 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.300₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.530₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 174.800₮

Үнэ НӨАТ орсон: 192.280₮

 


Авто стикер /хар артай/

Өнгө: Хар артай, гялгар цагаан

Хэмжээ: 127 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.300₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.530₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 146.050₮

Үнэ НӨАТ орсон: 160.655₮

 


Авто стикер /хар артай/

Өнгө: Хар артай, гялгар цагаан

Хэмжээ: 107 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.300₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.530₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 123.050₮

Үнэ НӨАТ орсон: 135.355₮

 


Авто стикер /хар артай/

Өнгө: Хар артай, гялгар цагаан

Хэмжээ: 90 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.300₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.530₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 105.110₮

Үнэ НӨАТ орсон: 115.621₮

 


Авто стикер

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ: 152 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.420₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 167.200₮

Үнэ НӨАТ орсон: 183.920₮

 


Авто стикер

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ: 127 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.420₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 139.700₮

Үнэ НӨАТ орсон: 153.670₮

 


Авто стикер

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ: 107 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.420₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 117.700₮

Үнэ НӨАТ орсон: 129.470₮

 


Авто стикер

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ: 90 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 2.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 2.420₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 100.540₮

Үнэ НӨАТ орсон: 110.594₮

 


Фосфортой хулдаас

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ: 315 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 1.291.500₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 1.420.650₮

 


Фосфортой хулдаас

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ: 270 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 1.107.000₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 1.217.700₮

 


Фосфортой хулдаас

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ: 225 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 922.500₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 1.014.750₮

 


Фосфортой хулдаас

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ: 180 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 8.200₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 9.020₮

Үнэ НӨАТ ороогүй м2: 738.000₮

Үнэ НӨАТ орсон м2: 811.800₮

 


LECAI 750 / 208 толгой

Өнгө: Шар

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 30.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 33.000₮


LECAI 750 / 208 толгой

Өнгө: Улаан

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 30.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 33.000₮


LECAI 750 / 208 толгой

Өнгө: Цэнхэр

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 30.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 33.000₮


LECAI 750 / 208 толгой

Өнгө: Хар

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 30.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 33.000₮


LECAI 750 / 416 толгой

Өнгө: Цэнхэр

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 18.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 19.800₮


LECAI 750 / 416 толгой

Өнгө: Улаан

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 18.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 19.800₮


LECAI 750 / 416 толгой

Өнгө: Шар

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 18.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 19.800₮


LECAI 750 / 416 толгой

Өнгө: Хар

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 18.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 19.800₮


LECAI 750 толгой

Өнгө: Хар

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 8.500₮

Үнэ НӨАТ орсон: 9.350₮


LECAI 750 толгой

Өнгө: Цэнхэр

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 8.500₮

Үнэ НӨАТ орсон: 9.350₮


LECAI 750 толгой

Өнгө: Улаан

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 8.500₮

Үнэ НӨАТ орсон: 9.350₮


LECAI 750 толгой

Өнгө: Шар

Брэнд: LETOP

Төрөл: LECAI 750

Үнэ НӨАТ ороогүй: 8.500₮

Үнэ НӨАТ орсон: 9.350₮


X STEND BANNER ХӨЛ

Өнгө: Хар

Хэмжээ: 80 см х 180 см

Төрөл: X STEND BANNER

Үнэ НӨАТ ороогүй: 8.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 8.800₮


X STEND BANNER ХӨЛ

Өнгө: Хар

Хэмжээ: 60 см х 160 см

Төрөл: X STEND BANNER

Үнэ НӨАТ ороогүй: 7.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 7.700₮


0.2 УХМАЛЫН ХАВТАН

Өнгө: Зураастай алтлаг

Хэмжээ: 60 см х 120 см

Материалын зузаан: 2 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 15.000₮

Үнэ  НӨАТ орсон: 17.500₮


0.2 УХМАЛЫН ХАВТАН

Өнгө: Зураастай мөнгөлөг

Хэмжээ: 60 см х 120 см

Материалын зузаан: 2 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 15.000₮

Үнэ  НӨАТ орсон: 17.500₮


0.5 ХӨӨСӨНЦӨР ХАВТАН

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Үнэ НӨАТ ороогүй: 80.000₮

Үнэ  НӨАТ орсон: 88.000₮


0.5 ХӨӨСӨНЦӨР ХАВТАН

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ: 90 см х 240 см

Үнэ НӨАТ ороогүй: 65.000₮

Үнэ  НӨАТ орсон: 71.500₮


А4 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 160 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.050₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.155₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 168.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 184.800₮


А4 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 220 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.050₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.155₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 231.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 254.100₮


А4 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 250 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.050₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.155₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 260.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 286.000₮


А4 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 250 см

Ороолт урт: 120 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.050₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.155₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 315.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 346.500₮


А3 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 250 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.156₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.272₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 289.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 317.900₮


А3 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 280 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.156₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.272₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 323.680₮

Үнэ НӨАТ орсон: 356.048₮


А3 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 320 см

Ороолт урт: 100 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.156₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.272₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 358.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 393.800₮


А2 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 250 см

Ороолт урт: 80 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.445₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.590₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 284.800₮

Үнэ НӨАТ орсон: 313.280₮


А2 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 280 см

Ороолт урт: 80 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.445₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.590₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 323.680₮

Үнэ НӨАТ орсон: 356.048₮


А2 ХУЛДААС

Өнгө: Хээтэй цагаан

Хэмжээ өргөн: 320 см

Ороолт урт: 80 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 1.445₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 1.590₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 358.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 393.800₮


БЕЛГИ ХУЛДААС

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ өргөн: 320 см

Ороолт урт: 60 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 4.300₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 4.730₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 825.600₮

Үнэ НӨАТ орсон: 908.160₮


БЕЛГИ ХУЛДААС

Өнгө: Гялгар цагаан

Хэмжээ өргөн: 320 см

Ороолт урт: 50 метр

Үнэ НӨАТ ороогүй m2: 4.300₮

Үнэ НӨАТ орсон m2: 4.730₮

Үнэ НӨАТ ороогүй: 688.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 756.800₮


0.3 СМ АКРИЛ ХАВТАН

Өнгө: Гялгар цайвар цэнхэр

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 3 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 125.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 137.500₮


0.3 СМ АКРИЛ ХАВТАН

Өнгө: Гялгар тунгалаг

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 3 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 125.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 137.500₮


0.3 СМ АКРИЛ ХАВТАН

Өнгө: Гялгар гүн цэнхэр

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 3 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 125.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 137.500₮


0.3 СМ АКРИЛ ХАВТАН

Өнгө: Гялгар улбар шар

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 3 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 125.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 137.500₮


0.3 СМ АКРИЛ ХАВТАН

Өнгө: Гялгар цайвар ногоон

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 3 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 125.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 137.500₮


0.3 СМ АКРИЛ ХАВТАН

Өнгө: Гялгар гүн ногоон

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 3 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 125.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 137.500₮


0.3 СМ АКРИЛ ХАВТАН

Өнгө: Гялгар улаан

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 3 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 125.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 137.500₮


0.3 СМ АКРИЛ ХАВТАН

Өнгө: Гялгар хар

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 3 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 125.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 137.500₮


2 СМ PVC ХАВТАН

Өнгө: Цагаан

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 20 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 90.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 99.000₮


1 СМ PVC ХАВТАН

Өнгө: Цагаан

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 10 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 45.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 49.500₮


0.5 СМ PVC ХАВТАН

Өнгө: Цагаан

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 5 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 30.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 33.000₮