Ногоон башир цэцэг

Өнгө: Ногоон

Цэцгийн хэл: Ялалт, амжилт

Ширхэгийн тоо: 1

Үнэ: 2.000₮

 

Цагаан лили цэцэг

Өнгөн: Цагаан

Цэцгийн хэл: Хүндэтгэл

Ширхэгийн тоо: 1

Үнэ: 6.000₮