БИЧИГ ХЭРЭГ

12 өнгийн палмастер

Өнгө: 12 өнгө

Төрөл: Color pen

Брэнд: Kuma

Үнэ: 2.100₮


8 өнгийн падмастер

Өнгө: 8 өнгө

Төрөл: Fluorescent

Брэнд: Jumbo

Үнэ: 1.350₮


12 өнгийн палмастер

Өнгө: 12 өнгө

Төрөл: Color'peps Ocean

Брэнд: Maped

Үнэ: 4.000₮