ХАЯГ РЕКЛАМ

2 СМ PVC ХАВТАН

Өнгө: Цагаан

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 20 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 90.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 99.000₮


1 СМ PVC ХАВТАН

Өнгө: Цагаан

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 10 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 45.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 49.500₮


0.5 СМ PVC ХАВТАН

Өнгө: Цагаан

Хэмжээ: 120 см х 240 см

Материалын зузаан: 5 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 30.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 33.000₮