БИЧИГ ХЭРЭГ

Матран хавчаар

Өнгө: Хар

Брэнд: Yizhwang

Төрөл: Binder clips

Хэмжээ: Том

Ширхэг: 12

Үнэ: 1 ширхэг - 250₮


Цаасны хавчаар

Өнгө: Мөнгөлөг

Брэнд: Deli

Ширхэг: 200

Үнэ: 2.600₮


Туузны дэгээ

Өнгө: Мөнгөлөг

Брэнд: Deli

Үнэ: 1 ширхэг - 500₮


4 төрлийн ком

Өнгө: Олон өнгийн

Брэнд: Deli

Үнэ: 3.600₮


Мөнгөний резин

Өнгө: Шар

Брэнд: Deli

Хэижээ: 50 гр

Үнэ: 2.000₮


Цаасны хавчаар

Өнгө: Олон өнгийн

Брэнд: Deli

Ширхэг: 200 ширхэгтэй

Үнэ: 2.600₮


Оффисийн хадаас

Өнгө: Мөнгөлөг

Брэнд: Deli

Хэмжээ: 50 гр

Ширхэг: 10 хайрцагтай

Үнэ: 1 ширхэг - 900₮


Цаасны хавчаар

Өнгө: Олон өнгийн

Брэнд: Deli

Төрөл: Binder clips set

Үнэ: 3.900₮


Цаас цоологч

Өнгө: Цэнхэр

Материал: Төмөр голтой

Үнэ: 3.000₮


Скоч тасдагч

Өнгө: Цэнхэр

Материал: Хуванцар

Хэмжээ: Том

Брэнд: Deli

Үнэ: 4.000₮


Үдээс авагч

Өнгө: Хар

Материал: Төмөр голтой

Хэмжээ: Жижиг

Брэнд: Deli

Үнэ: 900₮


Үдээсний машин

Өнгө: Бор

Материал: Төмөр голтой

Хэмжээ: Жижиг

Брэнд: Deli

Үнэ: 1.800₮


Үдээсний машин

Өнгө: Цэнхэр

Материал: Төмөр голтой

Хэмжээ: Том

Брэнд: Deli

Үнэ: 3.500₮


Үдээсний машин

Өнгө: Усан цэнхэр

Материал: Төмөр голтой

Хэмжээ: Жижиг

Брэнд: Deli

Үнэ: 1.800₮


Самбарны шохой

Өнгө: Цагаан

Ширхэг: 10

Брэнд: Chalk

Үнэ:500₮