БИЧИГ ХЭРЭГ

Supreme улаан

Өнгөн: Цагаан

Хэмжээ: А3 /297 мм х 420 мм/

Төрөл: 70 гр

Үнэ: 18.000₮


Supreme цэнхэр

Өнгөн: Цагаан

Хэмжээ: А3 /297 мм х 420 мм/

Төрөл: 70 гр

Үнэ: 18.000₮


Double A

Өнгөн: Цагаан

Хэмжээ: А3 /297 мм х 420 мм/

Төрөл: 80 гр

Үнэ: 19.500₮