ХАЯГ РЕКЛАМ

X STEND BANNER ХӨЛ

Өнгө: Хар

Хэмжээ: 80 см х 180 см

Төрөл: X STEND BANNER

Үнэ НӨАТ ороогүй: 8.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 8.800₮


X STEND BANNER ХӨЛ

Өнгө: Хар

Хэмжээ: 60 см х 160 см

Төрөл: X STEND BANNER

Үнэ НӨАТ ороогүй: 7.000₮

Үнэ НӨАТ орсон: 7.700₮