БЭЛЭГ ДУРСГАЛ

МӨНГӨНИЙ НОХОЙ

Хэмжээ: 7 см х 6 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 13.000₮


ХОС БУГА

Хэмжээ: 30 см х 20 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 70.000₮


САХИУСАН ТЭНГЭР

Хэмжээ: 25 см х 7 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 20.000₮


3 ЭРДЭНИЙН ЗААН

Хэмжээ: 23 см х 19 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 60.000₮


АЛТАН ТОГОС

Хэмжээ: 39 см х 20 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 45 .000₮


АЛТАН ТОГОС

Хэмжээ: 39 см х 20 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 45 .000₮


ХОС СОГОО

Хэмжээ: 43 см х 14 см

Төрөл: Сувинер

Материал: Шавар

Үнэ: 70.000₮