БИЧИГ ХЭРЭГ

Товгор нохойн наалт

Төрөл: Соронзон наалт

Материал: Соронзон артай тунгалаг хуванцар

Үнэ: 5.300₮