ХАЯГ РЕКЛАМ

0.2 УХМАЛЫН ХАВТАН

Өнгө: Зураастай алтлаг

Хэмжээ: 60 см х 120 см

Материалын зузаан: 2 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 15.000₮

Үнэ  НӨАТ орсон: 17.500₮


0.2 УХМАЛЫН ХАВТАН

Өнгө: Зураастай мөнгөлөг

Хэмжээ: 60 см х 120 см

Материалын зузаан: 2 мм

Үнэ НӨАТ ороогүй: 15.000₮

Үнэ  НӨАТ орсон: 17.500₮